Klubik PAJACYKA

Klubik Pajacyka to spotkania dla dzieci bez rodziców, których celem jest stopniowa adaptacja przedszkolna.

Przeznaczone dla dzieci w wieku 2-4 lat, uczęszczających wcześniej na spotkania Klubu Pajacyk w towarzystwie rodzica lub opiekuna.

W czasie spotkań odbywać się będą zajęcia: umuzykalniające, sesnsoplastyczne i sensoryczne, aktywne – ogólnorozwojowe oraz zabawa z językiem angielskim

Dzieci będą miały też czas na swobodną zabawę w grupie rówieśniczej.

Otrzymają zdrowy poczęstunek (chrupkie pieczywo, owoce, warzywa, woda)

W grupie będzie do 14 dzieci,

a opiekę nad nimi sprawować będą 3 osoby dorosłe (2 pedagogów i 1 pomoc).

Spotkania Klubiku odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz 9:00-12:00, 

w terminie od 25 czerwca 2019 do 29 sierpnia 2019

Klubik Pajacyka prowadzimy w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Karnet na 1 dzień w tygodniu 360 zł – 9 wejść od 25/06 do 29/08

Karnet na 2 dni w tygodniu 630 zł – 18 wejść od 29/06 do 29/08

Wejście jednorazowe 45 zł (tylko w przypadku gdy będzie wolne miejsce)

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: http://bit.ly/klubikpajacyka
Zapisy będę też prowadzone na spotkaniach Klubu Pajacyk.

Szczególnie gorąco zapraszamy wrześniowych przedszkolaków.